EFTAn valvontaviranomaisen päätös, N:o 76/94/COL annettu 27 päivänä kesäkuuta 1994, Nautojen tarttuvan rhinotracheitis bovinae:n Itävallasta hävittämistä koskevan ohjelman hyväksymisestä ja Itävaltaan tarkoitettujen nautojen tarttuvaa rhinotracheitis bovinae:takoskevista lisävakuuksista