Tiesas spriedums (otrā palāta) 2010. gada 7.oktobrī.#Kriminālprocess pret Vítor Manuel dos Santos Palhota un citi.#Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Beļģija.#Pakalpojumu sniegšanas brīvība - LESD 56. un 57. pants - Darba ņēmēju norīkošana darbā - Ierobežojumi - Citā dalībvalstī reģistrēti darba devēji - Iepriekšēja paziņojuma par norīkošanu darbā reģistrācija - Personāla vai darba dokumenti - Uzņemošās dalībvalsts tiesībās paredzētajiem līdzvērtīgi dokumenti - Noraksts - Glabāšana valsts iestāžu rīcībā.#Lieta C-515/08. Tiesas spriedums (otrā palāta) 2010. gada 7.oktobrī.