Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6533 – Goldman Sachs/Advent International/TransUnion Corp .) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ