Rakstisks jautājums E-6305/10 Roberta Angelilli (PPE) Komisijai. Informācija par līdzekļu izlietošanu programmas Daphne II ietvaros Livorno provincē