Lieta C-366/18: Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 18. septembra spriedums (Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Direktīva 2010/18/ES – Pārstrādātais pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu – Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru vecāku atvaļinājuma piešķiršana ir atkarīga no darba laika samazināšanas, proporcionāli samazinot darba algu – Darbs maiņās ar mainīgu darba grafiku – Darbinieka lūgums ļaut veikt darbu atbilstoši fiksētam darba grafikam, lai varētu rūpēties par saviem nepilngadīgajiem bērniem – Direktīva 2006/54/EK – Vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un darba jautājumos – Netieša diskriminācija – Daļēja nepieņemamība)