Komisijas Regula (ES) Nr. 774/2010 ( 2010. gada 2. septembris ), ar ko nosaka pamatnostādnes par pārvades sistēmu operatoru savstarpējām kompensācijām un kopējo regulatīvo pieeju pārvades maksu noteikšanai Dokuments attiecas uz EEZ