Vispārējās tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2011. gada 28.septembrī. # Nike International Ltd pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB). # Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes "VICTORY RED" reģistrācijas pieteikums - Agrākas starptautiskas un valsts vārdiskas preču zīmes "Victory" - Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespēja - Apzīmējumu līdzība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts. # Lieta T-356/10. Nike International/OHMI-Deichmann (VICTORY RED) TITJUR