Neuvoston päätös (YUTP) 2020/373, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2020, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta