Komission asetus (EU) 2021/93, annettu 25 päivänä tammikuuta 2021, Puolan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä unionin, Färsaarten, Norjan ja kansainvälisillä vesillä alueilla 1 ja 2