Rakstisks jautājums E-008448/11 Clemente Mastella (PPE) un Antonello Antinoro (PPE) Komisijai. Steidzami atbalsta pasākumi divvāku gliemju audzēšanai Taranto (Itālijā)