Eiropas Centrālās Bankas Atzinums (2020. gada 1. decembris) par valūtas kursa jautājumiem attiecībā uz CFA franku un Komoru Salu franku (CON/2020/31) 2020/C 452/01