Rakstisks jautājums P-7720/10 Nuno Teixeira (PPE) Komisijai. Struktūrfondu piešķiršanas pārtraukšanas ietekme Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumu pārkāpuma gadījumā