KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Par Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu (Direktīva 97/67/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/39/EK un 2008/6/EK)$