Lieta T-437/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 2. februāra spriedums — Oyster Cosmetics /ITSB — Kadabell ( “Oyster cosmetics” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Oyster cosmetics” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)