Atzinums Nr. 11/2020 (saskaņā ar LESD 287. panta 4. punktu un 322. panta 2. punktu) par projektu Padomes Regulai (ES, Euratom), ar ko izdara grozījumus Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (dokuments 12771/20, starpiestāžu lieta 2018/0133 (NLE))