Rakstisks jautājums E-011619/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisijai. Imigrantu pieplūdums ES dienvidu valstīs