Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9497 – Crédit Agricole / Abanca / JV) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)2019/C 342/10