Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vielos strypams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą 2020/C 342/04