Sag C-475/16: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. august 2017 — straffesag mod K (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Protodikeio Rethymnis — Grækenland)