Rakstisks jautājums E-010166/10 Pino Arlacchi (S&D) un Ivo Vajgl (ALDE) Komisijai. Irākā aizturēto personu stāvoklis