ETA:n sekakomitean päätös N:o 167/2015, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2015, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2016/2202]