Lieta T-157/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 23. marta spriedums — Barilla/ITSB — Brauerei Schlösser ( “ALIXIR” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “ALIXIR” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “Elixeer” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)