Rakstisks jautājums E-4957/10 Salvador Garriga Polledo (PPE) Komisijai. Palīdzība bērnudārziem, kas nodarbina valodu asistentus