Lieta T-458/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. jūlijā – Multifit/EUIPO (“real nature”)