Rakstisks jautājums P-004342/11 Bas Eickhout (Verts/ALE) Komisijai. Netradicionālas dabasgāzes ieguve