Rakstisks jautājums E-010890/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisijai. Eiropas Komisijas priekšlikums attiecībā uz finanšu tirgiem