Rakstisks jautājums E-010322/11 Jean-Luc Bennahmias (ALDE) Komisijai. Piespiedu darbs Ungārijā