Komisijas atzinums ( 2011. gada 10. marts ) par apsaimniekošanas plānu saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu attiecībā uz radioaktīvajiem atkritumiem no Clifton Marsh zema radioaktivitātes līmeņa radioaktīvo atkritumu noglabāšanas iekārtas, kas atrodas Lankšīrā, Apvienotajā Karalistē