Rakstisks jautājums E-3580/10 iesniedza Diogo Feio (PPE) Komisijai. Struktūrfondu maksājumu pārtraukšana valstīm, kas neievēro pieņemtos nosacījumus