Rakstisks jautājums E-3717/10 Cristiana Muscardini (PPE) Komisijai. Botulīna radītie kaitējumi