Lieta T-393/10: Prasība, kas celta 2010. gada 14. septembrī — Westfälische Drahtindustrie u.c./Komisija