Beslutning om retningslinjerne for 1996-budgettet: Sektion I - Europa-Parlamentet/bilag Ombudsmand, Sektion II - Rådet, Sektion IV - Domstolen, Sektion V - Revisionsretten og Sektion VI - Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget