Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 928/2011 ( 2011. gada 16. septembris ) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2011. gada septembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007