Rakstisks jautājums E-001158/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) Komisijai. Pārrobežu enerģētikas infrastruktūras licencēšanas procedūru paātrināšana