Rakstisks jautājums E-004166/11 Oreste Rossi (EFD) Komisijai. Mākslīga lapa, kas ražo enerģiju