/* */

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1985/92 af 16. juli 1992 om fastsættelse af tillægsbeløb for produkter fra æggesektoren