Lieta T-335/12: Prasība, kas celta 2012. gada 19. jūlijā — T&L Sugars and Sidul Açúcares /Komisija