Rakstisks jautājums P-007829/11 Georgios Koumoutsakos (PPE) Komisijai. Notikumi Sīrijā — Starptautiskā Krimināltiesa