Helyesbítés az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a biztosítók és viszontbiztosítók által tartott értékpapírosításokra és egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosításokra vonatkozó szabályozói tőkekövetelmények számítása tekintetében való módosításáról szóló, 2018. június 1-jei (EU) 2018/1221 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (HL L 227., 2018.9.10.)