EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 204/16/COL (2016. gada 23. novembris) par iespējamu nelikumīgu valsts atbalstu, kas piešķirts Íslandsbanki hf. un Arion Bank hf. ar aizdevumu līgumiem uz iespējami preferenciāliem nosacījumiem (Islande) [2017/1950]