PRINCE 2010 – ES27 – Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus