Lieta T-582/20: Prasība, kas celta 2020. gada 17. septembrī – Ighoga Region 10 u.c./Komisija