Rakstisks jautājums E-002376/11 Mario Borghezio (EFD) Komisijai. Diktatoriem atsavināto finanšu līdzekļu ieguldīšana attiecīgo valstu ekonomikas izaugsmes veicināšanā