Advies van het Comité van de Regio's over de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement Het Haags Programma: tien prioriteiten voor de komende vijf jaar Het partnerschap voor Europese vernieuwing op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement tot vaststelling van een kaderprogramma betreffende Veiligheid en bescherming van de vrijheden voor de periode 2007-2013 en Voorstellen voor Besluiten van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma Terrorisme: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen alsmede tot vaststelling van het specifieke programma betreffende Preventie en de bestrijding van criminaliteit in het kader van het algemeen programma Veiligheid en bescherming van de vrijheden de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement tot vaststelling van een kaderprogramma met betrekking tot Grondrechten en justitie voor de periode 2007-2013 en Voorstellen voor Besluiten van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma Geweldbestrijding (Daphne) en drugspreventie en -voorlichting , het specifieke programma Grondrechten en burgerschap , het specifieke programma Strafrecht en het specifieke programma Civiel recht als onderdelen van het algemene programma Grondrechten en justitie