Regionų komiteto nuomonė dėl: Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Hagos programos: Dešimt prioritetų ateinantiems penkeriems metams — Partnerystė Europos atsinaujinimo vardan laisvės, saugumo ir teisingumo srityje Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2007–2013 m. Saugumo ir laisvių apsaugos pagrindų programos sudarymo — Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2007—2013 m. Terorizmo prevencijos, parengties ir padarinių valdymo specialios programos sudarymo pagal Saugumo ir laisvių apsaugos bendrąją programą ir dėl 2007–2013 m. Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu specialios programos sudarymo pagal Saugumo ir laisvių apsaugos bendrąją programą Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2007–2013 m. Pagrindinių teisių ir teisingumo pagrindų programos sudarymo Pasiūlymai dėl sprendimų dėl šių specialių programų sudarymo 2007–2013 m.: Kovos su smurtu ( Daphne ) ir informacijos apie narkotikus ir jų prevencijos, Pagrindinių teisių ir pilietybės, Baudžiamosios teisenos, Civilinės teisenos pagal Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrąją programą