Lieta C-655/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2011. gada 6. oktobra spriedumu lietā T-176/10 Seven SpA /Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2011. gada 20. decembrī iesniedza Seven for all mankind LLC