Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az új migrációs és menekültügyi paktumról szóló adatvédelmi biztosi véleményről (A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján:www.edps.europa.eu) 2021/C 99/08