Rakstisks jautājums E-010863/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) Komisijai. SEPA banku pārskaitījumi