Borgarting lagmannsrett 2012. gada 21. maija lūgums EBTA tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu lietā Staten v/Arbeidsdepartementet pret Stig Arne Johnsson (Lieta E-3/12)