Rakstisks jautājums E-000299/11 Catherine Stihler (S&D) Komisijai. Likumīgā augļošana